எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வரவேற்கிறோம்!

ரிவைண்டிங் மெஷின்

 • HJY-FJ03 சிறிய கோர் டேப் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  HJY-FJ03 சிறிய கோர் டேப் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  இயந்திரத்தின் பெயர்: HJY-FJ03 சிறிய கோர் டேப் ரிவைண்டிங் இயந்திரம்

  இந்த இயந்திரம் சிறிய கோர் டேப் ரீவைண்டிங் இயந்திரம், படம், காகிதம், மறைக்கும் நாடா, ஒட்டும் நாடா, இரட்டை பக்க நாடா, PET/PE/BOPP டேப் மற்றும் பலவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • HJY-FJ01A எளிய ஒற்றை ஷாஃப்ட் ரீவைண்டிங் மெஷின்

  HJY-FJ01A எளிய ஒற்றை ஷாஃப்ட் ரீவைண்டிங் மெஷின்

  இயந்திரத்தின் பெயர்: HJY-FJ01A எளிய ஒற்றை ஷாஃப்ட் ரீவைண்டிங் இயந்திரம்

  இந்த இயந்திரம் எளிமையான ஒற்றை தண்டு ரீவைண்டிங் இயந்திரம், படம், காகிதம், முகமூடி நாடா, பிசின் டேப் மற்றும் பலவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • HJY-FJ01 சிங்கிள் ஷாஃப்ட் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  HJY-FJ01 சிங்கிள் ஷாஃப்ட் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  இயந்திரத்தின் பெயர்: HJY-FJ01 சிங்கிள் ஷாஃப்ட் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  இந்த இயந்திரம் ஒற்றை ஷாஃப்ட் ரீவைண்டிங் இயந்திரம், படம், காகிதம், மறைக்கும் நாடா, ஒட்டும் நாடா, இரட்டை பக்க நாடா, PET/ PE/ BOPP டேப் மற்றும் பலவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • HJY-FJ02 டபுள் ஷாஃப்ட்ஸ் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  HJY-FJ02 டபுள் ஷாஃப்ட்ஸ் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  இயந்திரத்தின் பெயர்: HJY-FJ02 டபுள் ஷாஃப்ட் ரிவைண்டிங் மெஷின்

  இந்த இயந்திரம் டபுள் ஷாஃப்ட்ஸ் ரிவைண்டிங் மெஷின் ஆகும், இது படம், பேப்பர், மாஸ்க்கிங் டேப், பிசின் டேப், டபுள் சைட் டேப், PET/PE/BOPP டேப் மற்றும் பலவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.